Laden, moment geduld a.u.b.


Waste Management Online

Uw volledige rest- en afvalstoffen
boekhouding online

Afvalstoffenadministratie en managementinformatie
Functies

Afvalstoffen-
administratie

Voer gegevens in, plan opdrachten, print uw documentatie en genereer statistieken

Gegevens invoeren

Relevantie informatie zoals afvalsoorten, afvalstroomnummers, vervoerders, verwerkers, Euralcodes en vergunningen worden hier in opgeslagen.


Documentatie

Begeleidingsbrieven, weegbonnen en dergelijke kunnen te allen tijde geprint worden.


Opdrachten plannen

Alle opdrachten kunnen hier worden ingepland en staan overzichtelijk in de agenda.


Archiveren

Nadat de opdracht is doorgestuurd en geaccepteerd door betrokken partijen, kunt u afvoerdatum, begeleidings-
briefnr. en gewicht invoeren. De opdracht kan gearchiveerd en doorgezet worden naar statistieken.


Statistieken

Afgeronde activiteiten zijn terug te vinden in de historie en statistieken. Deze zijn te gebruiken voor bijvoorbeeld rapportages of het milieu jaarverslag.


CO2 tool

Vul de gegevens van uw opdracht in en het systeem berekend zelf de Co2 uitstoot.


Functies

Management-
informatie

Bewustwording van de kosten en optimalisatie van uw bedrijfsprocessen, alles overzichtelijk weergegeven op uw dashboard.

Dashboard

Overzichtelijk beginscherm met alle relevante informatie van uw rest- en afvalstoffen boekhouding. Gemakkelijk vanuit het dashboard aanvraag indienen voor afvoer van uw reststof(fen).


Bewustwording

Afvalmanagement en bijbehorende kosten worden inzichtelijk.
U wordt zich er van bewust wat er exact met de rest- en afvalstoffen gebeurt.


Actie

Door meer inzicht in het afvaltraject te creëren wordt u er toe aangezet om afvalstromen beter te scheiden en de afvalproductie te verminderen waardoor u duurzamer zult ondernemen.


Optimalisatie

U kunt uw bedrijfsprocessen aansturen en optimaliseren aan de hand van de verkregen managementinformatie.


Helicopterview

Vanaf één locatie inzicht in het afvalmanagement van alle vestigingen van het bedrijf. Met één login inzicht in wat alle vestigingen aan rest- en afvalstoffen produceren. Hierdoor kunt u gericht sturen. Deze informatie kunt u meenemen in uw rapportages.


CO2 tool

Een Co2 berekening van uw afvalstoffen en transporten binnen handbereik.


Waste Management Online

Alleen maar voordelen

Great things are done by a series of small things.

01.

Verantwoording

U bent niet meer afhankelijk van een externe dienstverlener voor het opvragen van uw overzichten. U kunt deze altijd zelf inzien en selecteren vanuit uw eigen afvalstoffenboekhouding.

02.

Webbased

Waste Management Online is een onafhankelijke, web-based applicatie en draait op een goed beveiligde externe server. Geen belasting van het eigen netwerk en belangrijker: de gegevens zijn via internet te allen tijde benaderbaar.

03.

Inzichtelijk

Wanneer, hoe, door wie en waar naartoe zijn de afvalstoffen afgevoerd? Alle gegevens zijn altijd en overal inzichtelijk, direct opvraagbaar en in te zien in Waste Management Online.

04.

Gebruiksvriendelijk

Waste management Online maakt uw afvalstoffenadministratie op een zeer gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk. Opdrachten kunnen eenvoudig ingepland worden en overzichten worden met één druk op de knop gegenereerd.

05.

Duidelijk

De kosten die de gehele afvoer en verwerking van afvalstoffen met zich meebrengen zijn altijd overzichtelijk en uitgesplitst in verwerkingskosten, transportkosten en huurkosten. Dit maakt budgetteren en het vergelijken van jaaroverzichten een stuk eenvoudiger.

06.

Wet- en regelgeving

Uw bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van afvalstoffenadministratie. U heeft de afvalstoffenadministratie te allen tijde paraat. Bij controle van derden kunt u hier direct op anticiperen.

07.

Milieu Jaarverslag

Hoeveel reststoffen zijn er afgevoerd in het afgelopen kalenderjaar? Hoeveel procent daarvan is gerecycled? Het zijn slechts 2 van de vele vragen die u eenvoudig kunt beantwoorden met de informatie die u uit het systeem kunt halen. Met de button “MJV” genereert u in 2 muisklikken de rapportage in het juiste format zoals van u verwacht wordt in het Elektronisch Milieu Jaarverslag.

08.

Statistieken

Statistieken worden gegenereerd vanuit uw opdrachten. De statistieken kunnen u ondersteunen in uw managementfunctie als stuurmiddel op kosten en efficiency.

09.

Efficiënt

Geen oneindig gezoek naar de juiste gegevens, betekent minder hidden costs en meer tijd om aan uw core business te besteden.

10.

Back-up

Gegevens gaan nooit verloren dankzij een externe back-up. Ze zijn dus altijd reproduceerbaar.

11.

Managementinformatie

Met Waste Management Online kunnen kosten en opbrengsten van rest- en afvalstromen worden toegewezen aan een kostenplaats en locatie. U kunt de kosten vergelijken per periode, locatie of kostenplaats. Middels statistieken kunnen hiervan per item de kosten worden gemonitord. Een handige management-tool!

12.

CO2 vergelijking

Vergelijk de Co2 uitstoot van verschillende jaren met elkaar om te zien of u een verbeterslag hebt kunnen maken.

Call Now Button